کارگاه های آموزشی

تعداد بازدید:۶۴۸

 

عنوان

موضوعات مدنظر

مدت زمان (ساعت)

مدلسازی جامع هیدرولوژیکی و گیاهی حوضه ها با استفاده از مدل SWAT

 • پیکربندی حوضه ­ها
 • تشکیل مناطق همگن هیدرولوژیکی
 • تنطیم مدل
 • نحوه مدلسازی  رواناب
 • مدلسازی تبخیروتعرق واقعی
 • مدلسازی رشد گیاهی و عملکرد محصولات

5

رویکرد پویایی سیستم در مدیریت منابع آب

 • ارائه مبانی پویایی سیستم ها
 • آشنایی با مدل

 

4

تغییر اقلیم

 • ارائه مبانی تغییر اقلیم و تشریح گزارش­های AR4  و AR5
 • آموزش مدل­های ریزمقیاس نمایی

3

مدلسازی تراز آب زیرزمینی با نرم افزار GMS
 

 • مفهوم آب زیرزمینی ضرورت مدلسازی و آشنایی با نرم افزار GMS
 • ساخت مدل مفهومی
 • ساخت مدل پایدار و کالیبره کردن آن
 • ساخت مدل در حالت ناپایدار و کالیبره کردن آن
 • ارزیابی مدل ساخته شده و تحلیل آن، بررسی بیلان آب زیرزمینی

4

کارگاه های آموزشی در صورت به حد نساب رسیدن ظرفیت، برگزار خواهند شد.

جهت ثبت نام در کارگاه های آموزشی کلیک کنید.

آخرین ویرایش۰۴ مرداد ۱۳۹۸