کمیته اجرایی

تعداد بازدید:۷۶۵

 

دکترمیر رضا مجیدی

ریاست محترم دانشگاه تبریز

دکتر اصغر عسگری

معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز

دکتر موسی صابر

معاونت پژوهشی دانشکده کشاورزی

دکتر دشتی

رئیس دانشکده کشاورزی

دکتر شهبازی

معاونت اداری مالی

دکتر علیجانی

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

تصویر

مرتبه علمی

تخصص / گرایش

نام استاد

استاد

منابع آب

دکتر احمد فاخری فرد

استاد

مکانیک سیالات

دکتر علی حسین زاده دلیر

استاد

آبیاری وزهکشی

دکتر امیر حسین ناظمی

استاد

مهندسی آب

دکتر سید علی اشرف صدرالدینی

 

استاد

مهندسی آب

دکتر داوود فرسادی زاده

دانشیار

مهندسی آب

دکتر یعقوب دین پژوه

دانشیار

تاسیسات آبیاری

دکتر فرزین سلماسی

دانشیار

هیدرولوژی ومنابع آب

دکتر محمدعلی قربانی

دانشیار

هیدرولوژی و منابع آب

دکتر صابره دربندی

دانشیار

سازه های آبی

دکتر اکرم عباسپور

دانشیار

سازه های آبی

دکتر هادی ارونقی

دانشیار

آبیاری و زهکشی

دکتر رضا دلیر حسن نیا

استادیار

منابع آب

دکتر اسماعیل اسدی

دانشیار

آبیاری و زهکشی

دکتر ابوالفضل مجنونی

دانشیار

آبیاری و سازه های کشاورزی

دکتر محمدتقی ستاری

استادیار

آبیاری و زهکشی

دکتر جلال شیری

استادیار

عمران آب

دکتر جواد پارسا

استادیار

آبیاری و زهکشی

دکتر سعید صمدیان فرد

آخرین ویرایش۱۴ تیر ۱۳۹۸