کمیته علمی

تعداد بازدید:۸۳۷

ردیف

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

ملاحظات

1

دکتر احمد فاخری فرد

دبیر همایش

دانشگاه تبریز

2

دکتر اسماعیل اسدی

دبیر اجرایی

دانشگاه تبریز

3

دکتر ابوالفضل مجنونی

کمیته علمی

دانشگاه تبریز

4

دکتر محمدعلی قربانی

کمیته علمی

دانشگاه تبریز

5

دکتر صابره دربندی

کمیته علمی

دانشگاه تبریز

6

دکتر محمدتقی ستاری

کمیته علمی

دانشگاه تبریز

7

دکتر یعقوب دین پژوه

کمیته علمی

دانشگاه تبریز

8

دکتر امیر حسین ناظمی

کمیته علمی

دانشگاه تبریز

9

دکتر سید علی اشرف صدرالدینی

کمیته علمی

دانشگاه تبریز

10

دکتر حسین زاده دلیر

کمیته علمی

دانشگاه تبریز

11

دکتر جلال شیری

کمیته علمی

دانشگاه تبریز

12

دکتر مجید رئوف

کمیته علمی

دانشگاه اردبیل

13

 

دکتر اکرم عباسپور

کمیته علمی

دانشگاه تبریز

14

دکتر سعید صمدیان فرد

کمیته علمی

دانشگاه تبریز

15

دکتر فرزین سلماسی

کمیته علمی

دانشگاه تبریز

16

دکتر رضا دلیر حسن نیا

کمیته علمی

دانشگاه تبریز

17

دکتر هادی ارونقی

کمیته علمی

دانشگاه تبریز

18

دکتر داود فرسادی زاده

کمیته علمی

دانشگاه تبریز

19

دکتر رسول میرعباسی

کمیته علمی

دانشگاه شهرکرد

20

دکتر کیوان خلیلی

کمیته علمی

دانشگاه ارومیه

21

دکتر مهسا کاشانی

کمیته علمی

دانشگاه اردبیل

22

دکتر سعید مرید

کمیته علمی

دانشگاه تربیت مدرس

23

دکتر داور خلیلی

کمیته علمی

دانشگاه شیراز

24

دکتر جعفر ناظم السادات

کمیته علمی

دانشگاه شیراز

25

دکتر شاهرخ زندپارسا

کمیته علمی

دانشگاه شیراز

26

دکتر جواد بهمنش

کمیته علمی

دانشگاه ارومیه

27

دکتر مجید منتصری

کمیته علمی

دانشگاه ارومیه

28

دکتر محمد ابراهیم بنی حبیب

کمیته علمی

دانشگاه تهران

29

دکتر رضا یگانی

کمیته علمی

دانشگاه صنعتی سهند

30

دکتر مسعود تجریشی

کمیته علمی

دانشگاه شریف

31

دکتر وحید نورانی

کمیته علمی

دانشگاه تبریز

32

دکتر مهدی ضرغامی

کمیته علمی

دانشگاه تبریز

33

دکتر محمدتقی اعلمی

کمیته علمی

دانشگاه تبریز

34

دکتر یوسف حسن زاده

کمیته علمی

دانشگاه تبریز

35

دکتر اصغر اصغری مقدم

کمیته علمی

دانشگاه تبریز

36

دکتر روح الله فتاحی نافچی

کمیته علمی

دانشگاه شهرکرد

37

دکتر بنفشه زهرایی

کمیته علمی

دانشگاه تهران

38

دکتر بهروز ساری صراف

کمیته علمی

دانشگاه تبریز

39

دکتر سعید جهانبخش

کمیته علمی

دانشگاه تبریز

40

دکتر صمد دربندی

کمیته علمی

دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تبریز

41

دکتر فریبرز احمدزاده

کمیته علمی

دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تبریز

42

دکتر قربان مهتابی

کمیته علمی

دانشگاه زنجان

43

دکتر ابوالفضل ناصری

کمیته علمی

موسسه تحقیقات کشاورزی

44

دکتر جعفر نیکبخت

کمیته علمی

دانشگاه زنجان

45

دکتر امین علیزاده

کمیته علمی

دانشگاه زنجان

46

دکتر شهرام شاهمحمدی

کمیته علمی

دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تبریز

47

دکتر صمد رجب پور

کمیته علمی

شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی 

48

دکتر خدایار عبداللهی

کمیته علمی

دانشگاه شهرکرد

49

دکتر ابوالفضل مساعدی

کمیته علمی

دانشگاه مشهد

50

دکتر سیدسعید اسلامیان

کمیته علمی

دانشگاه اصفهان

51

دکتر حسین صمدی

کمیته علمی

دانشگاه شهرکرد

52

دکتر فریدون رادمنش

کمیته علمی

دانشگاه شهید چمران

53

دکتر محمدرضا شریفی

کمیته علمی

دانشگاه شهید چمران

54

دکتر علی طالبی

کمیته علمی

دانشگاه یزد

55

دکتر فرشاد فتحیان

کمیته علمی

دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

56

دکتر یوسف حسن زاده

کمیته علمی

دانشگاه تبریز

آخرین ویرایش۱۹ تیر ۱۳۹۸