تاریخچه کنفرانس

تعداد بازدید:۵۵۴

عنوان و سطح کنفرانس

تاریخ و محل برگزاری

مجری

دبیر

اولین کنفرانس هیدرولوژی ایران

23 خرداد 1368 - تهران

دانشگاه تهران

-

دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران

20 و 21 تیرماه 1396 - شهرکرد

دانشگاه شهرکرد

دکتر رسول میر عباسی

آخرین ویرایش۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۸