ارسال پوستر یا ارائه سخنرانی

اگر مایل به ارائه سخنرانی و یا ارسال پوستر به کنفرانس هستید لطفا فرم زیر را تکمیل بفرمایید.
 • 0
 • نام:*نام کامل
  1
 • نام خانوادگی:*نام کامل
  2
 • نحوه ارائه مقاله:*نحوه ارائه مقاله خود را انتخاب کنید
  3
 • تاریخ:*تاریخ برگزاری
  4
 • ارسال فایل مقاله:*فایل های خود را آپلود کنید ارسال
   5
  • ایمیل:*آدرس صحیح ایمیل
   6